MILGAMMA N

40MG/90MG/0,25MG CPS MOL 50

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 09.04.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam