LOCOID 0,1%

1MG/G CRM 30G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.10.2016 Lék se stejnými indikacemi s jiným složením léčivých látek
Obnovení 01.12.2015
Přerušení 19.10.2015 Lék v jiné lékové formě

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam