VOLUVEN

6% INF SOL 15X500ML

Kód SÚKL 0003266
Registrovaný název LP VOLUVEN
Název LP i VOLUVEN
Doplněk názvu 6% INF SOL 15X500ML
Síla 6%
Léková forma Infuzní roztok
Velikost balení 15X500ML
Cesta Intravenózní podání
Jazyk obalu česky
Typ balení Vak
Režim výdeje výdej na lékařský předpis s omezením (omezení podle § 39 odst. 4 písm. a) ZoL)
Podmínky omezení Pro výdej léčivého přípravku VOLUVEN, 6%, inf.sol., stanovuje Ústav v souladu s § 39 odst. 4 písm. a) zákona o léčivech toto omezení: léčivý přípravek může být vydán na základě lékařského předpisu vystaveného lékařem se specializovanou způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem tohoto lékaře, na základě jím vystaveného písemného pověření, a to pouze poskytovateli lůžkové péče nebo poskytovateli zdravotnické záchranné služby, který byl akreditován držitelem rozhodnutí o registraci; seznam těchto akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, kterým může být tento léčivý přípravek vydáván, je zveřejněn na https://www.fresenius-kabi.com/cz/hes-rizena-distribuce.
Účinná látka CHLORID SODNÝ (NATRII CHLORIDUM)
HYDROXYETHYLŠKROBY (HYDROXYETHYLAMYLA)
ATC skupina B05AA07
Název ATC skupiny HYDROXYETHYLŠKROB
Doping Diuretika a ostatní maskovací látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Informace o registraci

Registrační číslo 75/ 234/01-C
Registrační procedura registrace národním postupem
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Bad Homburg
Země držitele NĚMECKO

Zpět na seznam