ATC skupiny

Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací, viz www.whocc.no.

± A: TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS

± B: KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNY

± C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

± D: DERMATOLOGIKA

± G: UROGENITÁLNÍ TRAKT A POHLAVNÍ HORMONY

± H: SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮ

± J: ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± J01: ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± J01A: TETRACYKLINY

± J01B: AMFENIKOLY

± J01C: BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA, PENICILINY

± J01CA: PENICILINY SE ŠIROKÝM SPEKTREM

J01CA01: AMPICILIN

J01CA02: PIVAMPICILIN

J01CA03: KARBENICILIN

J01CA04: AMOXICILIN

J01CA05: KARINDACILIN

J01CA06: BAKAMPICILIN

J01CA07: EPICILIN

J01CA08: PIVMECILINAM

J01CA09: AZLOCILIN

J01CA10: MEZLOCILIN

J01CA11: MECILINAM

J01CA12: PIPERACILIN

J01CA13: TIKARCILIN

J01CA14: METAMPICILIN

J01CA15: TALAMPICILIN

J01CA16: SULBENICILIN

J01CA17: TEMOCILIN

J01CA18: HETACILIN

J01CA19: ASPOXICILIN

J01CA20: PENICILINY SE ŠIROKÝM SPEKTREM, KOMBINACE

J01CA51: AMPICILIN, KOMBINACE

± J01CE: PENICILINY CITLIVÉ K PŮSOBENÍ BETA-LAKTAMAS

± J01CF: PENICILINY REZISTENTNÍ K PŮSOBENÍ BETA-LAKTAMAS

± J01CG: INHIBITORY BETA-LAKTAMAS

± J01CR: KOMBINACE PENICILINŮ, VČETNĚ INHIBITORŮ BETA-LAKTAMAS

± J01D: JINÁ BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA

± J01E: SULFONAMIDY A TRIMETHOPRIM

± J01F: MAKROLIDY, LINKOSAMIDY A STREPTOGRAMINY

± J01G: AMINOGLYKOSIDOVÁ ANTIBIOTIKA

± J01M: CHINOLONOVÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA

± J01R: KOMBINACE ANTIBAKTERIÁLNÍCH LÉČIV

± J01X: JINÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA

± J02: ANTIMYKOTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± J04: ANTIMYKOBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA

± J05: ANTIVIROTIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± J06: HYPERIMUNNÍ SÉRA A IMUNOGLOBULINY

± J07: VAKCÍNY

± L: CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA

± M: MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉM

± N: NERVOVÝ SYSTÉM

± P: ANTIPARAZITIKA, INSEKTICIDY A REPELENTY

± Q: VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

± R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM

± S: SMYSLOVÉ ORGÁNY

± V: RŮZNÉ PŘÍPRAVKY