ATC skupiny

Anatomicko-terapeuticko-chemické skupiny jsou definovány Světovou zdravotnickou organizací, viz www.whocc.no.

± A: TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS

± A01: STOMATOLOGICKÉ PŘÍPRAVKY

± A02: LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ SPOJENÝCH S PORUCHOU ACIDITY

± A03: LÉČIVA K TERAPII FUNKČNÍCH PORUCH TRÁVICÍHO TRAKTU

± A04: ANTIEMETIKA

± A05: LÉČIVA K TERAPII ONEMOCNĚNÍ JATER A ŽLUČOVÝCH CEST

± A06: LÉČIVA PROTI ZÁCPĚ

± A07: ANTIDIAROIKA, STŘEVNÍ PROTIZÁNĚTLIVÁ A PROTIINFEKČNÍ LÉČIVA

± A08: LÉČIVA K TERAPII OBEZITY, KROMĚ DIETETIK

± A09: DIGESTIVA VČETNĚ ENZYMOVÝCH PŘÍPRAVKŮ

± A10: LÉČIVA K TERAPII DIABETU

± A10A: INSULINY A ANALOGA

± A10B: ANTIDIABETIKA, KROMĚ INSULINŮ

± A10BA: BIGUANIDY

± A10BB: DERIVÁTY SULFONYLMOČOVINY

± A10BC: SULFONAMIDY, HETEROCYKLICKÉ

± A10BD: KOMBINACE PERORÁLNÍCH ANTIDIABETIK

± A10BF: INHIBITORY ALFA-GLUKOSIDAS

± A10BG: THIAZOLIDINDIONY

± A10BH: INHIBITORY DIPEPTIDYL-PEPTIDASY 4 (DPP-4)

± A10BJ: ANALOGA GLP-1 (PEPTIDU PODOBNÉHO GLUKAGONU 1)

± A10BK: INHIBITORY SODÍKO-GLUKOSOVÉHO KOTRANSPORTÉRU 2 (SGLT2)

± A10BX: JINÁ ANTIDIABETIKA, KROMĚ INSULINŮ

± A10X: OSTATNÍ LÉČIVA K TERAPII DIABETU

± A11: VITAMINY

± A12: MINERÁLNÍ DOPLŇKY

± A13: TONIKA

± A14: ANABOLIKA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

A15: STIMULANCIA CHUTI

± A16: TRÁVICÍ TRAKT A METABOLISMUS, JINÁ LÉČIVA

± B: KREV A KRVETVORNÉ ORGÁNY

± C: KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM

± D: DERMATOLOGIKA

± G: UROGENITÁLNÍ TRAKT A POHLAVNÍ HORMONY

± H: SYSTÉMOVÁ HORMONÁLNÍ LÉČIVA KROMĚ POHLAVNÍCH HORMONŮ A INSULINŮ

± J: ANTIINFEKTIVA PRO SYSTÉMOVOU APLIKACI

± L: CYTOSTATIKA A IMUNOMODULAČNÍ LÉČIVA

± M: MUSKULOSKELETÁRNÍ SYSTÉM

± N: NERVOVÝ SYSTÉM

± P: ANTIPARAZITIKA, INSEKTICIDY A REPELENTY

± Q: VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY

± R: RESPIRAČNÍ SYSTÉM

± S: SMYSLOVÉ ORGÁNY

± V: RŮZNÉ PŘÍPRAVKY