Závady v jakosti léčiv

Sdělení SÚKL ze dne 6.6.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Soliris 300 mg, inf. cnc. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 6.6.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Levothyroxine Teva 50 mikrogramů, por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22. 5. 2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Drill citron mentol, orm. pas. a Drill bez cukru, orm. pas. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Preductal MR, por. tbl. ret. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.4.2014 - aktualizace 20.5.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Levocetirizin Actavis 5 mg , por. tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.4.2014

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivých přípravků Trund 500 mg potahované tablety, por. tbl. flm. a Trund 1000 mg potahované tablety, por. tbl. flm. k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thiogamma 600 Inject, inf. cnc. sol., z preventivních důvodů až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Seroxat 30 mg, por. tbl. flm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Temomedac 180 mg, por. cps. dur. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.4.2014 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Thiogamma 600 Injekt, inf. cnc. sol. až z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.4.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže přípravku Aqua carminativa rubra a všech individuálně připravovaných léčivých přípravků, kterým dosud neuplynula doba použitelnosti a k jejichž přípravě byla tato šarže použita, z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže přípravku Sirupus simplex z úrovně zdravotnických zařízení a o stažení všech individuálně připravených léčivých přípravků , kterým dosud neuplynula doba použitelnosti, a k jejichž přípravě byla použita uvedená šarže přípravku Sirupus Simplex, z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.3.2014 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Thiogamma 600 Injekt, inf. cnc. sol., 5x20 ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.3.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Gonal-F 900 IU(66mcg)/1.5ml, inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.3.2014 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravku Soliris 300 mg z úrovně zdravotnických zařízení.