Tiskové zprávy k činnosti SÚKL

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv jmenoval nového náměstka pro ekonomiku

Ke dni 1. 10. 2013 byl na pozici ekonomického náměstka Státního ústavu pro kontrolu léčiv jmenován Ing. Petr Nosek.  

 

Avízo SÚKL k výroční zprávě za rok 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2012.  

 

SÚKL zaregistroval přípravky určené k umělému ukončení těhotenství

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o registraci léčivých přípravků s účinnými látkami mifepriston a misoprostol.  

 

Reforma legislativy zdravotnických prostředků postoupila do další fáze

Návrh nového zákona o zdravotnických prostředcích si klade za cíl zlepšit bezpečí pacientů, zvýšit míru informovanosti a zdokonalit režim zařazování zdravotnických prostředků do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče.   

 

Ukončení projektu na zvýšení efektivnosti správní agendy SÚKL

S koncem prvního čtvrtletí roku 2013 byl ukončen projekt „Zvýšení efektivnosti správní agendy Státního ústavu pro kontrolu léčiv (e-SÚKL)“, r. č. CZ.1.04/4.1.00/59.0009, spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  

 

Avízo SÚKL - Průzkum k využívání informací v oblasti léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích průzkumu realizovaného v březnu 2013 mezi odbornou a laickou veřejností, který se týkal zdrojů a využívání informací v oblasti léčiv.  

 

Avízo SÚKL ke kontrole distribuce v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol u distributorů provedených v roce 2012.  

 

Avízo k dodávkám léčivých přípravků za rok 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o dodávkách léčivých přípravků do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv v roce 2012.  

 

Avízo SÚKL ke kontrole zdravotnických zařízení v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol ve zdravotnických zařízeních provedených v roce 2012.  

 

Avízo SÚKL ke kontrole lékáren v roce 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích kontrol provedených v roce 2012 v lékárnách.  

 

Avízo SÚKL k uzavření laboratorního projektu

Odbor laboratorní kontroly SÚKL uzavřel dlouhodobý projekt zaměřený na kvalitu léčivých přípravků vyráběných v lékárnách či výrobci léčivých a pomocných látek.  

 

Průzkum SÚKL: Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstávají nevyužity

Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstaly v roce 2011 bez reálného využití a lidé je buď odevzdali do lékáren, vyhodili do komunálního odpadu, nebo vrátili zpět do ordinací lékařů. V celkovém měřítku se jedná minimálně o 3,7 % všech dodávek distributorů léků.  

 

Avízo SÚKL ke stahování léku

SÚKL žádá pacienty o spolupráci při stahování jedné šarže léčivého přípravku EUTHYROX 50 MIKROGRAMU.  

 

Avízo SÚKL k Výroční zprávě za rok 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2011.  

 

Státní správa vstupuje do čteček elektronických knih

Státní ústav pro kontrolu léčiv začíná využívat nový komunikační kanál čteček elektronických knih pro osvětu problematiky léků.