Tiskové zprávy k činnosti SÚKL

SÚKL se zapojil do projektů ARTHIQS a SCOPE

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o zapojení do 2. akčního programu Společenství v oblasti zdraví jako partner dvou projektů, tzv. Společných akcí (Joint Actions).  

 

Spuštění Registru pro léčivé přípravy s omezením

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o spuštění Registru pro léčivé přípravky s omezením.  

 

Avízo SÚKL 30. 10. 2014 – stahování přípravku IBUBERL až z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku IBUBERL PRO DĚTI až z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL 8. 10. 2014 – stahování přípravku JOX z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování některých šarží léčivého přípravku JOX z úrovně pacientů.  

 

Tisková zpráva 23. 9. - Preventivní pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání jedné šarže vakcíny INFANRIX HEXA

SÚKL informuje o preventivním pozastavení distribuce, výdej a léčebné použití jedné šarže vakcíny INFANRIX HEXA po dobu dalšího vyšetřování na základě hlášení podezření na jeden závažný nežádoucí účinek.  

 

8. 7. 2014 Informace o možnosti "dovozu" léčivých přípravků z Číny

Na základě četných mediálních dotazů se Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) důrazně ohrazuje proti možnosti "dovozu" léčivých přípravků z Číny.  

 

2. 7. 2014 Výsledky průzkumu k využívání informací v oblasti léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích průzkumu realizovaného v květnu 2014 mezi odbornou a laickou veřejností, který se týkal především zdrojů a využívání informací v oblasti léčiv.  

 

25. 6. 2014: Kontrola SÚKL v nemocnici Orlová

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktuálním stavu šetření ve zdravotnickém zařízení Orlová.  

 

19. 5. 2014 Nefunkčnost registru pro léčivé přípravky s omezením

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktuálním stavu registru pro léčivé přípravky s omezením.  

 

Tisková zpráva 23. 4. 2014: Nové informace o antikoncepci – riziko vzniku krevních sraženin

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o celoevropském přehodnocení přínosů a rizik kombinované hormonální antikoncepce, pokud jde o riziko vzniku krevních sraženin.  

 

Tisková zpráva 15. 4. 2014: Po forenzním auditu v SÚKL mohou padat trestní oznámení

Bezprostředně po jmenování zadal ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta forenzní audit dodržování pravidel hospodaření Ústavu.  

 

Avízo SÚKL ze dne 1. 4. 2014 – stahování přípravku Aqua Carminativa Rubra (Větrová voda červená) a Thiogamma 600 inject

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Aqua Carminativa Rubra (Větrová voda červená) a Thiogamma 600 inject z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 14. 3. 2014 – stahování přípravku Calcium pantothenicum Zentiva z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování všech šarží léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva 30 g a 100 g z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 28. 2. 2014 – stahování přípravku Calcium pantothenicum Zentiva z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva 30 GM z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 25. 10. 2013 – stahování přípravku NovoMix z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku NovoMix 30 FLEXPEN, 3x5 ML, Novo Nordisk, z úrovně pacientů.