Tiskové zprávy k činnosti SÚKL

Avízo SÚKL ze dne 18.4.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv zaregistroval v České republice první přípravek obsahující extrakty z konopí setého.  

 

Tisková zpráva ze dne 11. 4. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil počátkem dubna projekt, který má pomoci zvýšit efektivnost správní agendy Ústavu.  

 

Avízo SÚKL ze dne 6. 4. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výsledcích realizovaného průzkumu mezi odbornou a laickou veřejností, týkající se otázek lékové politiky.  

 

Avízo SÚKL ze dne 17. 3. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o sankcích uložených podle zákona o regulaci reklamy. Dozorem nad dodržování zákona v oblasti léčivých přípravků se SÚKL intenzivně věnuje.  

 

Avízo SÚKL ze dne 24. 2. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vykonává pravidelný dozor v oblasti přípravy, výdeje, prodeje a distribuce léčiv a dále v oblasti zacházení a zkoušení zdravotnických prostředků. Zjištění z těchto kontrol zveřejňuje na svých webových stránkách, a tak je možné se jednoduše dozvědět např. o nejzávažnějších a nejčastěji vyskytujících se nedostatcích a závadách.  

 

Avízo SÚKL ze dne 16. 2. 2011

SÚKL informuje o novinkách v oblasti boje proti padělkům léčiv. Evropský parlament dnes přijal nová pravidla pro lepší ochranu pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 17. 12. 2010

Rada Evropy schválila Úmluvu o padělání léčiv (MEDICRIME)  

 

Avízo SÚKL ze dne 16.11.2010

Informace k léku MEDIATOR  

 

Tiskové oznámení ze dne 6. 11. 2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25.10.2010.  

 

Tisková zpráva ze dne 14.10.2010

SÚKL rozšířil službu dotazování odborníků na Informačním portálu pro veřejnost.  

 

Avízo SÚKL ze dne 7.10.2010

SÚKL informuje o počtu přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiv od zdravotnických pracovníků.  

 

Avízo SÚKL ze dne 24. 9.

SÚKL vyzývá k pozornosti vůči Braillovu písmu na obalech léčivých přípravků  

 

Avízo SÚKL ze dne 2.9.2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku EpiPen a EpiPen Jr.  

 

Avízo SÚKL ze dne 1. 9. 2010

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku Epipen  

 

Avízo SÚKL ze dne 27. 7. 2010

SÚKL informuje o zvýšení počtu přijatých hlášení podezření na nežádoucí účinek léčiv od zdravotnických pracovníků