Tiskové zprávy k činnosti SÚKL

Informace ze dne 22. 2. 2012

PharmDr. Martin Beneš byl ministrem zdravotnictví k dnešnímu dni odvolán z funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

 

Avízo ke spolupráci SÚKL s Policií ČR

Praha, 26. 1. 2012 – Státní ústav pro kontrolu léčiv spolupracoval s Policií ČR na případu pracovnice lékárny, která si upravovala lékařské recepty podle své potřeby.  

 

Informace SÚKL k prsním implantátům

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dalším hlášení nežádoucí příhody u prsních implantátů PIP.  

 

SÚKL a Generální ředitelství cel společně v boji proti padělkům

Padělky a nelegální léčivé přípravky jsou celosvětovým problémem a Česká republika není výjimkou. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš a generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Novotný proto uzavřeli dne 16. ledna 2012 dohodu o spolupráci, jejímž cílem je zlepšit, zkoordinovat a zefektivnit spolupráci v této oblasti.  

 

Avízo SÚKL k revizi úhrad léků

Praha, 11. 1. 2012 – Kompletní hloubková revize úhrad u všech hrazených léků, která byla dokončena 31. 12. 2011, přináší možnost roční úspory v celkové výši okolo 8,78 mld. Kč.  

 

Avízo k oblasti cen a úhrad léků

Praha, 28. 12. 2011 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktuálních změnách v oblasti cen a úhrad léků v České republice.  

 

SÚKL představuje novou podobu informačního portálu pro veřejnost

SÚKL představuje novou podobu informačního portálu pro širokou veřejnost s názvem O lécích.cz. Ten nabízí na internetové adrese www.olecich.cz garantované informace o lécích, lékárnách, klinických studiích či očkování.  

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 11. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivých přípravků ESCAPELLE a POSTINOR-2.  

 

Avízo SÚKL ze dne 17. 10. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2010.  

 

Avízo SÚKL ze dne 19. 9. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Tbl. Magnesii lactici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava.  

 

Avízo SÚKL ze dne 23. 8. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o povaze a výsledcích kontrol, které během 1. pololetí 2011 provedl v lékárnách.  

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.  

 

Avízo SÚKL ze dne 1. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o nové evropské legislativě, kterou se zavádí pravidla na ochranu legálního distribučního řetězce před padělky léčivých přípravků.  

 

Tisková zpráva ze dne 31. 5. 2011

e-Recept - logo barevne Lékaři a lékárníci začali využívat elektronickou preskripci – eRecept.  

 

Avízo SÚKL ze dne 25. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o uložení pokuty za porušení zákonných pravidel při distribuci léčiv.