Tiskové zprávy k činnosti SÚKL

SÚKL vydává knihu Příběhy léků, široké veřejnosti je k dispozici zdarma

SÚKL v těchto dnech vydává knihu Tomáše Cikrta s názvem Příběhy léků. Ta nabízí mnoho zajímavých informací o léčivých přípravcích, jejich vzniku a vlastnostech. Cílem publikace je nejen informovat, ale i vzdělávat veřejnost v oblasti lékové problematiky a přispět tak k bezpečnějšímu používání léků v České republice.  

 

Náměstek ministra Petr Nosek uvedl do funkce nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Náměstek pro zdravotní pojištění Petr Nosek dnešním dnem uvedl do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv MUDr. Pavla Březovského, který byl vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Výběrová komise doporučila z devíti kandidátů ministrovi Leošovi Hegerovi zmiňovaného kandidáta.  

 

Tisková zpráva SÚKL a Policie ČR ze dne 24. 2. 2012

Na základě spolupráce SÚKL a Policie ČR bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma mužům.  

 

Informace ze dne 22. 2. 2012

PharmDr. Martin Beneš byl ministrem zdravotnictví k dnešnímu dni odvolán z funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

 

Avízo ke spolupráci SÚKL s Policií ČR

Praha, 26. 1. 2012 – Státní ústav pro kontrolu léčiv spolupracoval s Policií ČR na případu pracovnice lékárny, která si upravovala lékařské recepty podle své potřeby.  

 

Informace SÚKL k prsním implantátům

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dalším hlášení nežádoucí příhody u prsních implantátů PIP.  

 

SÚKL a Generální ředitelství cel společně v boji proti padělkům

Padělky a nelegální léčivé přípravky jsou celosvětovým problémem a Česká republika není výjimkou. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš a generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Novotný proto uzavřeli dne 16. ledna 2012 dohodu o spolupráci, jejímž cílem je zlepšit, zkoordinovat a zefektivnit spolupráci v této oblasti.  

 

Avízo SÚKL k revizi úhrad léků

Praha, 11. 1. 2012 – Kompletní hloubková revize úhrad u všech hrazených léků, která byla dokončena 31. 12. 2011, přináší možnost roční úspory v celkové výši okolo 8,78 mld. Kč.  

 

Avízo k oblasti cen a úhrad léků

Praha, 28. 12. 2011 - Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktuálních změnách v oblasti cen a úhrad léků v České republice.  

 

SÚKL představuje novou podobu informačního portálu pro veřejnost

SÚKL představuje novou podobu informačního portálu pro širokou veřejnost s názvem O lécích.cz. Ten nabízí na internetové adrese www.olecich.cz garantované informace o lécích, lékárnách, klinických studiích či očkování.  

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 11. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje léčivých přípravků ESCAPELLE a POSTINOR-2.  

 

Avízo SÚKL ze dne 17. 10. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2010.  

 

Avízo SÚKL ze dne 19. 9. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Tbl. Magnesii lactici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava.  

 

Avízo SÚKL ze dne 23. 8. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o povaze a výsledcích kontrol, které během 1. pololetí 2011 provedl v lékárnách.  

 

Avízo SÚKL ze dne 3. 6. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje zdravotnická zařízení na podmínky používání autologní tukové tkáně obohacené o kmenové buňky.