Tiskové zprávy k činnosti SÚKL

Avízo SÚKL 30. 10. 2014 – stahování přípravku IBUBERL až z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku IBUBERL PRO DĚTI až z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL 8. 10. 2014 – stahování přípravku JOX z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování některých šarží léčivého přípravku JOX z úrovně pacientů.  

 

Tisková zpráva 23. 9. - Preventivní pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání jedné šarže vakcíny INFANRIX HEXA

SÚKL informuje o preventivním pozastavení distribuce, výdej a léčebné použití jedné šarže vakcíny INFANRIX HEXA po dobu dalšího vyšetřování na základě hlášení podezření na jeden závažný nežádoucí účinek.  

 

8. 7. 2014 Informace o možnosti "dovozu" léčivých přípravků z Číny

Na základě četných mediálních dotazů se Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) důrazně ohrazuje proti možnosti "dovozu" léčivých přípravků z Číny.  

 

2. 7. 2014 Výsledky průzkumu k využívání informací v oblasti léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o výsledcích průzkumu realizovaného v květnu 2014 mezi odbornou a laickou veřejností, který se týkal především zdrojů a využívání informací v oblasti léčiv.  

 

25. 6. 2014: Kontrola SÚKL v nemocnici Orlová

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktuálním stavu šetření ve zdravotnickém zařízení Orlová.  

 

19. 5. 2014 Nefunkčnost registru pro léčivé přípravky s omezením

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o aktuálním stavu registru pro léčivé přípravky s omezením.  

 

Tisková zpráva 23. 4. 2014: Nové informace o antikoncepci – riziko vzniku krevních sraženin

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o celoevropském přehodnocení přínosů a rizik kombinované hormonální antikoncepce, pokud jde o riziko vzniku krevních sraženin.  

 

Tisková zpráva 15. 4. 2014: Po forenzním auditu v SÚKL mohou padat trestní oznámení

Bezprostředně po jmenování zadal ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta forenzní audit dodržování pravidel hospodaření Ústavu.  

 

Avízo SÚKL ze dne 1. 4. 2014 – stahování přípravku Aqua Carminativa Rubra (Větrová voda červená) a Thiogamma 600 inject

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Aqua Carminativa Rubra (Větrová voda červená) a Thiogamma 600 inject z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 14. 3. 2014 – stahování přípravku Calcium pantothenicum Zentiva z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování všech šarží léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva 30 g a 100 g z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 28. 2. 2014 – stahování přípravku Calcium pantothenicum Zentiva z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku Calcium pantothenicum Zentiva 30 GM z úrovně pacientů.  

 

Avízo SÚKL ze dne 25. 10. 2013 – stahování přípravku NovoMix z úrovně pacientů

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o stahování léčivého přípravku NovoMix 30 FLEXPEN, 3x5 ML, Novo Nordisk, z úrovně pacientů.  

 

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv jmenoval nového náměstka pro ekonomiku

Ke dni 1. 10. 2013 byl na pozici ekonomického náměstka Státního ústavu pro kontrolu léčiv jmenován Ing. Petr Nosek.  

 

Avízo SÚKL k výroční zprávě za rok 2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o obsahu a výsledcích nejdůležitějších činností a oblastí, kterými se zabýval v roce 2012.