Kontrolní Seznam hrazených LP a PZLÚ

Státní ústav pro kontrolu léčiv publikuje kontrolní modelový Seznam, který předchází Seznamu zveřejňovanému na základě § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. Seznam předběžně uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), u kterých v průběhu měsíce rozhodnutí o stanovení maximální ceny výrobce nebo výše a podmínek úhrady nabylo právní moci a bude možné jej uplatňovat od 1. následujícího měsíce.   

Kontrolní Seznam k 20.5.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.5.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2011.   

 

Kontrolní Seznam k 20.4.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.4.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.4.2011.   

 

Kontrolní Seznam k 18.3.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.3.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.3.2011. Dále Seznam obsahuje změny vyplývající ze zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv s pravděpodobnou účinností ode dne 1.4.2011.  

 

Kontrolní Seznam k 18.2.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.2.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 28.2.2011.  

 

Kontrolní Seznam k 20.1.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.1.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.1.2011.  

 

Kontrolní Seznam k 20.12.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.12.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.12.2010.   

 

Kontrolní Seznam k 20.11.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.11.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.11.2010.     

 

Kontrolní Seznam k 20.10.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.10.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.10.2010.    

 

Kontrolní Seznam k 20.9.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.9.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.9.2010.  

 

Kontrolní Seznam k 20.8.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.8.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.8.2010.  

 

Kontrolní Seznam k 20.7.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.7.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.7.2010.    

 

Kontrolní Seznam k 20.6.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 18.6.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.6.2010.      

 

Kontrolní Seznam k 20.5.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 17.5.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2010.  

 

Kontrolní Seznam k 20.4.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 15.4.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.4.2010. Dále jsou zde uvedeny změny vyplývající ze změny regulace dle Cenového rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 2/10-FAR platného k 15.4.2010.