2015

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 4. 2015

Poskytnutí zápisů z jednání, na kterých proběhla diskuse o schválení očkovacích léčiv pro povinné pravidelné očkování dětí, jmenovitě hexavalentní vakcína Infanrix Hexa, a trivalentní vakcína Priorix.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených rozhodnutí vydaných Ústavem identifikovaných spisovou značkou sukls30274/2015, sukls30305/2015, sukls30266/2015, sukls192319/2014, sukls192146/2014, sukls192127/2014, sukls192325/2014.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 3. 2015 (1)

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se očkovacích látek:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 3. 2015

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se rozhodnutí Ústavu ve věci  stanovení cen anebo úhrad léčivých přípravků vydaných v letech 2008 - 2012:  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2015 (2)

Poskytnutí níže uvedených informací týkajících se "produktů cannabis".  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 3. 2015 (1)

Poskytnutí opisu(ů) „Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti za rok 2014.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 3. 2015

Poskytnutí informací týkajících se sdělení celkových částek, jež byly fakturovány na základě plnění ze smluv, uzavřených mezi Ústavem a    

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 3. 2015

Poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnózy podle jednotlivých použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-TEKTROTYD v roce 2014 dle podaných hlášení UST-11 verze 4 Formulář oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 2. 2015

Poskytnutí informací, týkající se registrace a notifikace zdravotnických prostředků, které si nyní již prodávají , a distributorů Ústavem dle nového zákona o zdravotnických prostředcích, způsobu registrace a platbě za registraci.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2015

Poskytnutí všech pravomocných rozhodnutí Ústavu o uložení sankce za spáchání správního deliktu porušením zákona č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla právní moci od července 2014 do dnešního dne.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2015 (3)

Poskytnutí kopie Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyhotovené podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách v souvislosti s veřejnou zakázkou VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2015 (2)

Poskytnutí kopií kolaudačních rozhodnutí, užívacích titulů k lokalitě (výpisů z katastru nemovitostí, popř. smluv o nájmu), které předložili uchazeči o veřejnou zakázkou VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“ v rámci takzvaných kvalifikačních předpokladů pro plnění uvedené veřejné zakázky.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 2. 2015 (1)

Poskytnutí kopie Písemné zprávy zadavatele vyhotovené podle § 85 Zákona č. 137/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách v souvislosti s veřejnou zakázkou VZSAKL01/2014 „Dodávka konopí pro léčebné použití“.  

Žádosti o poskytnutí informací ze dne 4. 2. 2015 a 24. 2. 2015

Poskytnutí informace zda byla Ústavu jakýmkoliv subjektem v roce 2012 či 2015 ohlášena nežádoucí příhoda či skutečnost nasvědčující důvodnému podezření o vzniku nežádoucí příhody zdravotnického prostředku – silikonového prsního implantátu výrobce Poly Implant Prothèse (PIP) typu IMGHC-TX-H-310, šarže 03605.  

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 1. 2015

Poskytnutí informací ke změně omezení preskripce léku VESSEL DUE F cps (nyní INT, KAR, HEM, DER, GER) od 1. 6. 2014 ze strany oftalmologů.