Přehled seminářů v roce 2019

Seminář 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách   

 

Seminář 1 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků (jedná se o opakování semináře konaného v lednu 2017)