Sdělení SÚKL ze dne 13.3.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  Zoledronic Acid Pharmagen 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok  4mg/5ml inf. cnc. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Oddělení závad v jakosti

13.3.2018