Informace pro zdravotnické pracovníky a pacienty

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Gentadex

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku Gentadex do oběhu v ČR.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Twinrix Paediatric (2)

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku Twinrix Paediatric do oběhu v ČR.   

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TIAPRIDAL (3)

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu zbývající šarže léčivého přípravku TIAPRIDAL por.gtt.sol., u nichž údaje v české a slovenské části příbalové informace nejsou obsahově shodné.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Twinrix Paediatric

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o ukončení dodávek vakcíny proti hepatitidě A a B - Twinrix Paediatric, a to k  1. 2. 2013.   

 

Pozastavení registrace léčivých přípravků Leflunomid Apotex a Cilazapril Teva

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o vydání rozhodnutí o předběžném opatření v rámci správního řízení o pozastavení registrace, zahájeného dne 21.12.2012, pro léčivé přípravky LEFLUNOMID APOTEX 10 MG; LEFLUNOMID APOTEX 20 MG; CILAZAPRIL TEVA 2,5 MG a CILAZAPRIL TEVA 5 MG.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu všech šarží léčivého přípravku DEPAKINE CHRONO 500 MG SÉCABLE, u nichž údaje v české a slovenské části obalů (krabička a tuba) a v příbalové informaci nejsou obsahově shodné.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – SYNFLORIX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu dvou šarží léčivého přípravku SYNFLORIX, u nichž vnější obal a příbalová informace nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – MYOCET

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarži léčivého přípravku MYOCET 50 mg v českém balení, jež neodpovídá verzi schválené změnami registrace ze dne 21. 5. 2012.  

 

Informace SÚKL pro pacientky a zdravotnické pracovníky – DALACIN vaginální krém

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku DALACIN vaginální krém do oběhu v ČR.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – SUSTANON

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarži léčivého přípravku SUSTANON 250 v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – ALKERAN

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvést do oběhu šarže léčivého přípravku ALKERAN, kde údaje na obalu a v příbalové informaci nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TIAPRIDAL (2)

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu dvou šarží léčivého přípravku TIAPRIDAL, u nichž vnější obal a příbalová informace nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky – OMNITROPE, inj.sol.

SÚKL informuje o opatření držitele registrace týkající se léčivého přípravku Omnitrope, inj. sol.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TIAPRIDAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení šarží léčivého přípravku TIAPRIDAL, kde název přípravku na obalu není v souladu s registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky – EBRANTIL i.v.

Upozornění pro zdravotnické pracovníky k léčivým přípravkům  Ebrantil I.V. 25 a Ebrantil I.V.50, , inj.sol., reg. č. 58/119/85-A/C a 58/119/85-B/C, držitel registračního rozhodnutí Nycomed GmbH, Konstanz, Německo.