Informace pro zdravotnické pracovníky a pacienty

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Betaloc

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku BETALOC 1mg/ml inj. 5x5 ml do oběhu v ČR v provedení, kdy vnitřní obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – NOVALGIN INJEKCE

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku NOVALGIN INJEKCE do oběhu v ČR v provedení vyrobeném před změnou registrace.    

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TOBRADEX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku TOBRADEX oph.gtt.sus. 1x5 ml, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – NULOJIX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu 180 balení léčivého přípravku NULOJIX 250mg inf.plv.csl. pro pokračování léčby 6 pacientů v období po ukončení probíhajících klinických hodnocení IM 103-008 a IM 103-027 na pracovišti IKEM, kterých se v současnosti účastní.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – MAXITROL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu tří šarží léčivého přípravku MAXITROL oph.ung. 1x3,5gm, u nichž vnější obal není v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – BCG VACCINE SSI

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BCG VACCINE SSI INJ PLV SUS 10x10 DÁV+SO.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Lerivon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení šarže léčivého přípravku LERIVON do oběhu v ČR v provedení vyrobeném před změnou registrace.    

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – DEXAMETHASONE WZF POLFA

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu dvou šarží léčivého přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA oph.gtt.sus. 1x5ml 0,1% v polské a slovenské jazykové verzi, v celkovém počtu 16.000 balení.  

 

Dočasné přerušení dodávek přípravku Increlex 10mg/ml

SÚKL informuje o dočasném přerušení dodávek přípravku Increlex 10mg/ml, inj.sol. 1x4ml.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Rotateq

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu šarží léčivého přípravku ROTATEQ, u nichž vnitřní a vnější obal a příbalová informace nejsou v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Zoleptil

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku ZOLEPTIL do oběhu v ČR, u nějž údaje v české a slovenské části vnějšího obalu nejsou obsahově shodné.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Octaplas

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku OCTAPLAS do oběhu v ČR.   

 

Výjimka z Braillova písma – homeopatika

SÚKL informuje o udělení výjimky z povinnosti uvádět název přípravku na obalu v Braillově písmu homeopatickým léčivým přípravkům.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Vigantol

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivého přípravku VIGANTOL do oběhu v ČR v provedení vyrobeném před změnou registrace.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Gentadex

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení cizojazyčné šarže léčivého přípravku Gentadex do oběhu v ČR.