Informace pro zdravotnické pracovníky a pacienty

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení léčivých přípravků DIANEAL PD1, DIANEAL PD4, EXTRANEAL a NUTRINEAL PD4 v anglicko-francouzském obalu.  

 

Informace SÚKL k léčivému přípravku RHESONATIV 625 IU/ML

Informace pro zdravotnické pracovníky o dovozu cizojazyčné šarže léčivého přípravku RHESONATIV 625 IU/ML, inj.sol.  

 

Přípravky pro peritoneální dialýzu firmy Baxter

Zhodnocení výroby léčivých přípravků pro peritoneální dialýzu firmy Baxter vyvolané potenciální přítomností endotoxinů v některých šaržích   

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - D.T.VAX

Narušení celistvosti balení léčivého přípravku D.T.VAX, inj.sus.     

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - ASACOL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení šarží léčivého přípravku ASACOL 400 do oběhu. Obal přípravku není zcela v souladu s platnou registrační dokumentací.  

 

Informace SÚKL k léčivému přípravku Avastin

Evropská léková agentura ukončila přehodnocení přípravku Avastin, který se používá při léčbě karcinomu prsu  

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky - NALOXONE

Cizojazyčná šarže léčivého přípravku NALOXONE WZF POLFA.  

 

Informace o zániku platnosti registrace

SÚKL informuje o zániku platnosti registrace u některých tradičních rostlinných léčivých přípravků k 1.11.2010.  

 

Informace SÚKL k léku VIGANTOL - aktualizace šarží

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení rumunské jazykové verze přípravku Vigantol, por. gtt. sol. do oběhu.  

 

Informace k léčivému přípravku Eltroxin

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně složení léčivého přípravku Eltroxin 100 µg a o registraci nové síly Eltroxin 50 µg.  

 

Informace SÚKL k přerušení dodávek přípravku ENTIZOL, perorální podání

Aktualizace informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv - přerušení dodávek léčivého přípravku ENTIZOL, POR TBL NOB 20X250MG.    

 

Informace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně doby použitelnosti u přípravku ISOPTIN 40 mg por. tbl. flm a ISOPTIN 80 mg por. tbl. flm.  

 

Informace SÚKL pro lékaře

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o schválení specifického léčebného programu Ministerstvem zdravotnictví ČR k možnosti doočkování nevyužitých balení přípravku Priorix.    

 

Informace SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje u přípravku Sorbifer durules.  

 

Povolení distribuce, výdeje a používání humánního přípravku ALTEANA

Informace o povolení distribuce, výdeje a používání humánního přípravku ALTEANA