Doporučení CMDh vydaná v návaznosti na výsledky PSUSA

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o doporučeních koordinační skupiny CMDh vydaných v návaznosti na výsledek procedury PSUSA, která je třeba implementovat u léčivých přípravků obsahujících hodnocenou léčivou látku v další kombinaci nebo jako monokomponentu.      

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku dextromethorfan

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku dextromethorfan v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 18. - 20. července 2016.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku ramipril

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku ramipril v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20. - 22. června 2016. Tato zpráva doplňuje zprávu ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. ledna 2016.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku amlodipin-besilát

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku amlodipin-besilát v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20. - 22. června 2016. Tato zpráva doplňuje zprávu ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 25. - 27. ledna 2016.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku glibenklamid

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku glibenklamid v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaném ve dnech 22. - 24. února 2016.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku verapamil

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku verapamil v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaném ve dnech 25. - 27. ledna 2016.