Doplňující informace

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace SÚKL o zrušení úhrad volně prodejných léčivých přípravků od 1. 7. 2012.  

 

Změna v pokynech pro vyplnění žádostí o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně v pokynech pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

Informace pro žadatele o cenu a úhradu ze zdravotního pojištění

Informace pro žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce k podávání žádostí prostřednictvím formulářů platných od 13. 12. 2011.  

 

Stanovisko SÚKL

Stanovisko k otázce případného nepřiznání úhrady potravinám pro zvláštní lékařské účely z titulu „výdeje i na lékařský předpis“  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ - model dopadu zákona č.362/2009 Sb.

Státní ústav pro kontrolu léčiv namodeloval dopad zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. "Janotův balíček") na Seznam léčivých přípravků a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, který zohledňuje stav revize úhrad k 1.12.2009.  

 

Otázky a odpovědi

Soubor otázek a odpovědí k některým bodům Cenového předpisu MZ ČR 2/2009/FAR.  

 

Posouzení farmakoterapeutických skupin při pravidelné revizi úhrad

Dokument popisující přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině.  

 

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP)

Informace o postupu předkládání podnětů.  

 

Změny v cenové regulaci

Informace o změnách v cenové regulaci platné od 1.6.2008.  

 

Nahlížení do spisu

SÚKL Vám umožňuje prostřednictvím svých webových stránek nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení, které se týkají stanovení maximální ceny, stanovení výše a podmínek úhrady, resp. společných řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam") zveřejňovaný dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon").  

 

Přidělování kódu SÚKL u PZLÚ

Postup při přidělování kódu SÚKL potravinám pro zvláštní lékařské účely.  

 

Změny v cenové a úhradové regulaci platné od ledna 2008

Obecné informace ke změnám cenové a úhradové regulace.  

 

Stanovení maximálních cen a stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků/PZLÚ

V roce 2007 pořádal Státní ústav pro kontrolu léčiv semináře na téma - Stanovení maximálních cen a stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků/PZLÚ.  

 

Procesní mapa cen a úhrad

Návrh procesní mapy správních řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku a potravin pro zvláštní lékařské účely