Doplňující informace

Nahlížení do spisu

SÚKL Vám umožňuje prostřednictvím svých webových stránek nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení, které se týkají stanovení maximální ceny, stanovení výše a podmínek úhrady, resp. společných řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam") zveřejňovaný dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon").  

 

Přidělování kódu SÚKL u PZLÚ

Postup při přidělování kódu SÚKL potravinám pro zvláštní lékařské účely.  

 

Změny v cenové a úhradové regulaci platné od ledna 2008

Obecné informace ke změnám cenové a úhradové regulace.  

 

Stanovení maximálních cen a stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků/PZLÚ

V roce 2007 pořádal Státní ústav pro kontrolu léčiv semináře na téma - Stanovení maximálních cen a stanovení výše a podmínek úhrad léčivých přípravků/PZLÚ.  

 

Procesní mapa cen a úhrad

Návrh procesní mapy správních řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku a potravin pro zvláštní lékařské účely