Doplňující informace

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně ve formulářích žádostí o stanovení/změnu/zrušení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely a to v částech:  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele  o změně ve formulářích žádostí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady (možnost označení požadavku na ochranu obchodního tajemství)  a vstupu Chorvatska do EU k 1. 7. 2013.  

 

Žádost o stanovení maximální ceny u přípravků nově regulovaných maximální cenou

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na povinnost držitelů rozhodnutí o registraci podat žádost o stanovení maximální ceny pro přípravky nově regulované maximální cenou od 1.1.2013.  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Změna ve formulářích žádostí o cenu a úhradu.  

 

Poskytování informací podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) bude na základě ustanovení § 39m odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, požadovat informace u přípravků, u kterých proběhlo správní řízení o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady  a nabylo právní moci před 31.1.2010.  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

SÚKL informuje žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce o nových verzích formulářů k 8. 10. 2012.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace SÚKL o zrušení úhrad volně prodejných léčivých přípravků od 1. 7. 2012.  

 

Změna v pokynech pro vyplnění žádostí o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně v pokynech pro vyplnění žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

Informace pro žadatele o cenu a úhradu ze zdravotního pojištění

Informace pro žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce k podávání žádostí prostřednictvím formulářů platných od 13. 12. 2011.  

 

Stanovisko SÚKL

Stanovisko k otázce případného nepřiznání úhrady potravinám pro zvláštní lékařské účely z titulu „výdeje i na lékařský předpis“  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ - model dopadu zákona č.362/2009 Sb.

Státní ústav pro kontrolu léčiv namodeloval dopad zákona č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. "Janotův balíček") na Seznam léčivých přípravků a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, který zohledňuje stav revize úhrad k 1.12.2009.  

 

Otázky a odpovědi

Soubor otázek a odpovědí k některým bodům Cenového předpisu MZ ČR 2/2009/FAR.  

 

Posouzení farmakoterapeutických skupin při pravidelné revizi úhrad

Dokument popisující přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině.  

 

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP)

Informace o postupu předkládání podnětů.  

 

Změny v cenové regulaci

Informace o změnách v cenové regulaci platné od 1.6.2008.