Doplňující informace

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR – aktualizace 31.12.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) na základě připomínek k obnově v minulosti stanovených maximálních cen aktualizuje informaci k publikování těchto cen v řádném Seznamu cen a úhrad platnému k 1.1.2019.  

 

Upozornění dotčeným osobám k podávání připomínek k návrhům OOP

Informace o způsobu podávání písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy.  

 

Individuálně připravované léčivé přípravky

SÚKL informuje o úpravě struktury údajů k Individuálně připravovaným léčivým přípravkům (IPLP) na svých webových stránkách.  

 

Nový formulář CAUn-01_Žádost o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady léčivého přípravku/potraviny pro zvláštní lékařské účely

Informace žadatelům pro podávání žádostí o přepis maximální ceny/výše a podmínek úhrady z hrazených léčivých přípravků/potravin pro zvláštní lékařské účely na nehrazené totožné léčivé přípravky/potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

Poskytování informací podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) informuje o povinnosti poskytování informací v souladu s ustanovením § 39m odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZP“).  

 

Předkládání dokumentů vedených v režimu obchodního tajemství

Informace žadatelům o stanovení maximální ceny/výše a podmínek úhrady o doporučených postupech při předkládání dokumentů označených jako obchodní tajemství.  

 

Úprava datového rozhraní seznamu léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

SÚKL informuje o úpravě datového rozhraní, ke které dojde od 20. 10. 2015 v souvislosti s úhradou vakcín proti pneumokoku.   

 

Informace o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen.  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o změně ve formulářích žádostí o stanovení/změnu/zrušení výše a podmínek úhrady, maximální ceny výrobce, maximální ceny výrobce a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku / potraviny pro zvláštní lékařské účely a to v částech:  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele  o změně ve formulářích žádostí o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady (možnost označení požadavku na ochranu obchodního tajemství)  a vstupu Chorvatska do EU k 1. 7. 2013.  

 

Žádost o stanovení maximální ceny u přípravků nově regulovaných maximální cenou

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na povinnost držitelů rozhodnutí o registraci podat žádost o stanovení maximální ceny pro přípravky nově regulované maximální cenou od 1.1.2013.  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

Změna ve formulářích žádostí o cenu a úhradu.  

 

Poskytování informací podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) bude na základě ustanovení § 39m odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, požadovat informace u přípravků, u kterých proběhlo správní řízení o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady  a nabylo právní moci před 31.1.2010.  

 

Upozornění pro žadatele o cenu a úhradu

SÚKL informuje žadatele o stanovení, změnu a zrušení výše a podmínek úhrady a/nebo maximální ceny výrobce o nových verzích formulářů k 8. 10. 2012.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace SÚKL o zrušení úhrad volně prodejných léčivých přípravků od 1. 7. 2012.