Další upozornění

Informace o povolení použití neregistrovaného léku MABCAMPATH

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití neregistrovaného léčivého přípravku MABCAMPATH.  

 

Informace týkající se reklamy u léků ve specifickém léčebném programu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pravidla platná pro reklamní sdělení u léčivých přípravků ve specifickém léčebném programu.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradě léčivých přípravků vydávaných i bez lékařského předpisu po 30. 6. 2012.  

 

Upozornění na platnost nové legislativy

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změny v legislativě, které se týkají oblasti léčivých přípravků, lidských tkání a buněk i zdravotnických prostředků.  

 

EMA uzavřela přezkum doporučeného dávkování antituberkulotik u dětí

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přezkum doporučeného dávkování pro antituberkulotika první volby podávaná u dětí, navrženého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a odsouhlasil dávkování etambutolu, isoniazidu, pyrazinamidu a rifampicinu.  

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv podporují další společnosti

Počátkem ledna 2012 SÚKL informoval o pokračování kampaně k zajištění bezpečnosti léčiv, do které se nyní zapojily další tři společnosti.  

 

Informace SÚKL k nedostupnosti léčivého přípravku GANATON

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na publikované nepřesné informace týkající se nedostupnosti léčivého přípravku GANATON.  

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv

SÚKL informuje o pokračování komunikační kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti léčiv prostřednictvím systému hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.  

 

Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.  

 

Workshop na téma „Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ“

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás tímto zve na workshop k tématu „Změny v datovém rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ v návaznosti na poslední novelu zákona č. 48/1997 Sb.“  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informace k semináři - UST-27 v. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pokynu UST-27 v. 3, který bude předmětem semináře dne 13. 9. 2011. Verze 3 nabude účinnosti dne 19. 9. 2011. Do té doby zůstává v platnosti pokyn UST-27 v. 2.  

 

Upozornění pro uživatele zdravotnického prostředku IXODERM

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na možný výskyt nežádoucího účinku.  

 

Informace k úhradám přípravků ze skupiny 82/2 - antiparkinsonika

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradách léčivých přípravků z referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agoniské dopaminu, p.o.  

 

Informace o mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLU

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, na základě kterého dojde dne 26. 8. 2011 k mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Oznámení o vydání ČL 2009 - Dopl. 2011

SÚKL informuje o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2011.  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb. Z. o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informace SÚKL k workshopu dne 28. 6. 2011

SÚKL informuje o připravovaném workshopu k problematice Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.  

 

Formuláře o záměru provést klinické zkoušky ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o umístění aktuálních verzí Formulářů o záměru provést klinické zkoušky ZP na svých webových stánkách.   

 

Informace SÚKL

Informace o zrušení telefonních linek SÚKL začínající předvolbou 255 726.  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o přechodném snížení cen a úhrad léčiv dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informace SÚKL pro pacienty k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro pacienty.  

 

Informace SÚKL pro lékaře k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro lékaře.  

 

Nabídka SÚKL ke vzájemné spolupráci

Vzhledem ke stále aktuálnější potřebě získávání přesných informací, týkajících se trhu s léčivými přípravky v České republice, nabízí Státní ústav pro kontrolu léčiv touto cestou vzájemnou spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům ve zdravotnictví.  

 

Upozornění SÚKL ze dne 21.12.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na informaci společnosti Zentiva k. s. o podezření na možné zcizení části šarže přípravku CHLOE.  

 

Upozornění pro zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá zdravotnické pracovníky ke zvýšené pozornosti při používání přípravku Octagam infuzní roztok.  

 

Upozornění na nesprávné předepisování léčivého přípravku

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na záměnu přípravků Pamycon při předepisování.  

 

Informace SÚKL

Evropská léková agentura spustila nové webové stránky.  

 

Informace o novele zákona o zdravotnických prostředcích

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že dne 16. června 2010 nabyl účinnosti zákon č. 196/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Vyjádření SÚKL k používání přípravku LUMIGAN pro zvýšení růstu řas

SÚKL upozorňuje lékaře na možné nežádoucí účinky, které by se mohly vyskytnout při neschváleném používání očních kapek LUMIGAN a zodpovědnosti lékaře s tímto použitím spojené.