Další upozornění

Informace o hlášení cen původce

Upozornění SÚKL k procesu hlášení cen původce.  

 

Informace pro zařízení transfuzní služby

Informace pro zařízení transfuzní služby - opatření ve vztahu k dárcům krve.  

 

Sdělení zařízením transfúzní služby, tkáňovým a odběrovým zařízním

Sdělení zařízením transfúzní služby, tkáňovým a odběrovým zařízením.  

 

Informace SÚKL pro zdravotnická zařízení

Stažení několika šarží kostních implantátů ALLOMATRIX z distribuce v Belgii .  

 

Informace pro zařízení transfuzní služby

Informace pro zařízení transfuzní služby - opatření ve vztahu k dárcům krve  

 

Seminář 11 - Klinické hodnocení

Informace k semináři č.11 Klinické hodnocení – etické komise.  

 

Informace SÚKL o aktualizaci pokynů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o aktualizaci vybraných pokynů k výrobě léčiv.  

 

Informace SÚKL k nadměrným spotřebám a prodejům léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv (Ústav) shromažďuje informace o spotřebách léčivých přípravků v ČR. Na základě porovnání spotřeb léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu do 30 mg se Ústav zaměřil na   lékárny, které mají největší prodeje.  

 

Informace SÚKL

Nově na webových stránkách přehled schválených klinických hodnocení.  

 

Informace o připravovaných publikacích

Mimořádní publikace Věstníku SÚKL.  

 

Informace o hlášení cen původce

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o procesu hlášení cen původce.  

 

Změna uchovávání léčivého přípravku NEUPRO

Léčivý přípravek NEUPRO (transdermální náplast) pro léčbu Parkinsonovy nemoci je nezbytné uchovávat v teplotním rozmezí 2°až 8°C  

 

Formulář - Hlášení cen původce

Formulář pro hlášení ceny původce, dle zákona č. 48/1997 Sb. a vyhlášky č.92/2008 Sb.  

 

Změny v cenové regulaci

Změny v cenové regulaci účinné od 1.6.2008.  

 

Informace SÚKL k interaktivním formulářům

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o nových vlastnostech interaktivních formulářů.  

 

Informace o opakování semináře č. 6

Informace o opakování semináře č. 6, sekce  registrace léčiv a farmakovigilance, na téma: Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejícíh zákonů, ze dne 24.4.2008.  

 

Informace SÚKL k potravinám pro zvláštní lékařské účely

Informace SÚKL k potravinám pro zvláštní lékařské účely v souvislosti se Seznamem hrazených léčivých přípravků a PZLÚ  

 

Informace pro výrobce léčivých přípravků

Informace SÚKL v souvislosti se šetřením nečistoty v účinné látce heparin sodný.   

 

Poskytování informací (vyhl. 92/2008 Sb.)

Informace držitelům rozhodnutí o registraci léčivého přípravku a tuzemským výrobcům / dovozcům potravin pro zvláštní lékařské účely k poskytování informací dle §31 odst. 1, resp. § 3 odst. 7 vyhlášky č. 92/2008 Sb.  

 

Informace pro výrobce a dovozce ze třetích zemí

Sdělení Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené dovozcům léčivých přípravků ze třetích zemí a výrobcům léčivých přípravků se smluvním místem výroby ve třetí zemi, které se týká zjištění neshody se zásadami SVP.    

 

Datové rozhraní SÚKL

Informace pro odbornou veřejnost k datovému rozhraní u Seznamu hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely SÚKL.  

 

Nový pokyn SÚKL

S platností od 1.3.2008 byla vydána nová verze pokynu REG-70 Žádost o registraci.  

 

Návrh datového rozhraní SÚKL

Datové rozhraní SÚKL pro Seznam léčivých přípravků a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění k připomínkování.    

 

Veřejná výzva Evropské komise

Evropská komise vydává veřejnou výzvu k návrhu členů Výboru pro moderní terapie  

 

EMEA doporučuje registraci vakcíny proti "ptačí chřipce"

Evropská léková agentura (EMEA) dnes zveřejnila doporučení registrace první prepandemické vakcíny pro humánní použití proti chřipce způsobené virem H5N1.  

 

Informace SÚKL ze dne 13.2.2008

Stažení léčivého přípravku JACUTIN gel a JACUTIN eml z úrovně lékáren.  

 

Nákup léčivých přípravků používaných při léčbě neplodnosti na internetu

Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci monitoringu neoprávněného prodeje léčivých přípravků zjistil, že některé hormonální léčivé přípravky používané při léčbě neplodnosti (např. Puregon, Gonal-F, Orgalutran, Menopur, Pregnyl aj.) jsou nabízeny prostřednictvím nelegálního internetového prodeje, a to včetně neúplných či částečně již použitých balení.  

 

Informace SÚKL o dostupnosti léčby akutního děložního krvácení

Informace ke specifickému léčebnému programu - náhrada za přípravek Methylergometrin inj.