Další upozornění

Informace pro dodavatele lékárenského software

Změna rozhraní LEK-13 k 1. 6. 2013.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném omezení dodávek očních kapek s obsahem kortikoidů.  

 

Upozornění SÚKL – reklama na léčivé přípravky s obsahem botulotoxinu

SÚKL upozorňuje zdravotnická a kosmetická zařízení na časté a opakující se porušování zákona o regulaci reklamy týkající se léčivých přípravků s obsahem botulotoxinu.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

SÚKL informuje o stahování vakcín proti chřipce společnosti Novartis v Itálii a v dalších zemích EU. Stahování těchto vakcín se netýká České republiky.  

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky a pacienty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o ukončení specifického léčebného programu s přípravkem Parasidose Shampooing - šamponem proti vším.  

 

Oznámení pro držitele rozhodnutí o registraci

Systém pro elektronickou výměnu hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivých přípravků je opět funkční.  

 

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje držitele rozhodnutí o registraci na nefunkčnost systému pro elektronickou výměnu hlášení podezření na nežádoucí účinek léčivých přípravků.  

 

Nové kontaktní údaje pro výrobce SW lékáren a distributorů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje výrobce lékárenských a distribučních informačních softwarů o nových kontaktních údajích pro případy řešení specifických požadavků při vývoji, testování a provozování aplikací pro hlášení dle pokynů  LEK13 a DIS13.  

 

Informace o povolení použití neregistrovaného léku MABCAMPATH

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení vydaném Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití neregistrovaného léčivého přípravku MABCAMPATH.  

 

Informace týkající se reklamy u léků ve specifickém léčebném programu

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pravidla platná pro reklamní sdělení u léčivých přípravků ve specifickém léčebném programu.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradě léčivých přípravků vydávaných i bez lékařského předpisu po 30. 6. 2012.  

 

Upozornění na platnost nové legislativy

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na změny v legislativě, které se týkají oblasti léčivých přípravků, lidských tkání a buněk i zdravotnických prostředků.  

 

EMA uzavřela přezkum doporučeného dávkování antituberkulotik u dětí

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMA) ukončil přezkum doporučeného dávkování pro antituberkulotika první volby podávaná u dětí, navrženého Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a odsouhlasil dávkování etambutolu, isoniazidu, pyrazinamidu a rifampicinu.  

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv podporují další společnosti

Počátkem ledna 2012 SÚKL informoval o pokračování kampaně k zajištění bezpečnosti léčiv, do které se nyní zapojily další tři společnosti.  

 

Informace SÚKL k nedostupnosti léčivého přípravku GANATON

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na publikované nepřesné informace týkající se nedostupnosti léčivého přípravku GANATON.  

 

Kampaň k zajištění bezpečnosti léčiv

SÚKL informuje o pokračování komunikační kampaně zaměřené na zvýšení bezpečnosti léčiv prostřednictvím systému hlášení podezření na nežádoucí účinky léčiv.  

 

Sdělení k cenové kontrole

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o činnosti související se cenovými kontrolami.  

 

Workshop na téma „Datové rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ“

Státní ústav pro kontrolu léčiv Vás tímto zve na workshop k tématu „Změny v datovém rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ v návaznosti na poslední novelu zákona č. 48/1997 Sb.“  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informace k semináři - UST-27 v. 3

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pokynu UST-27 v. 3, který bude předmětem semináře dne 13. 9. 2011. Verze 3 nabude účinnosti dne 19. 9. 2011. Do té doby zůstává v platnosti pokyn UST-27 v. 2.  

 

Upozornění pro uživatele zdravotnického prostředku IXODERM

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na možný výskyt nežádoucího účinku.  

 

Informace k úhradám přípravků ze skupiny 82/2 - antiparkinsonika

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o úhradách léčivých přípravků z referenční skupiny č. 82/2 - antiparkinsonika, agoniské dopaminu, p.o.  

 

Informace o mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLU

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, na základě kterého dojde dne 26. 8. 2011 k mimořádné aktualizaci Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Oznámení o vydání ČL 2009 - Dopl. 2011

SÚKL informuje o vydání Českého lékopisu 2009 - Doplňku 2011.  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s právě přijímanou technickou novelou zákona č. 48/1997 Sb. Z. o veřejném zdravotním pojištění dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informace SÚKL k workshopu dne 28. 6. 2011

SÚKL informuje o připravovaném workshopu k problematice Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky.  

 

Formuláře o záměru provést klinické zkoušky ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o umístění aktuálních verzí Formulářů o záměru provést klinické zkoušky ZP na svých webových stánkách.   

 

Informace SÚKL

Informace o zrušení telefonních linek SÚKL začínající předvolbou 255 726.  

 

Úprava datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ

Zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o přechodném snížení cen a úhrad léčiv dochází k úpravě datového rozhraní Seznamu hrazených LP/PZLÚ.  

 

Informace SÚKL pro pacienty k roztokům pro peritoneální dialýzu společnosti Baxter

Aktualizace informace týkající se roztoků pro peritoneální dialýzu od společnosti Baxter určená pro pacienty.