VYR-17

Prodloužení doby použitelnosti šarže léčivého přípravku vyrobené před schválením příslušné změny v registraci  

Tento pokyn nahrazuje pokyn VYR-13 s platností od 1. 7. 2001.