Hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh

V přehledu jsou uvedeny hlášení podaná od 31.12.2007, tedy od data účinnosti novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., která stanovuje držitelům rozhodnutí o registraci povinnost oznamovat SÚKL uvedení, přerušení nebo ukončení uvádění léčivých přípravků na trh.

Vyhledávání

 

   

   

Počet nalezených záznamů: 16
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP 1)
0229191 ENDIARON 250MG TBL FLM 20 Zahájení 27.06.2018
0002818 ENDIARON 250MG TBL FLM 20 Ukončení 26.06.2018
0202924 ENDIARON 250MG TBL FLM 10 Přerušení 01.01.2018 Lék není nahraditelný
0002818 ENDIARON 250MG TBL FLM 20 Přerušení 13.12.2017 Lék není nahraditelný
0002818 ENDIARON 250MG TBL FLM 20 Obnovení 06.06.2017
0002818 ENDIARON 250MG TBL FLM 20 Přerušení 04.05.2017 0202924
0202924 ENDIARON TBL FLM 10X250MG Obnovení 04.07.2016
0002818 ENDIARON POR TBL FLM 20X250MG Obnovení 07.06.2016
0202924 ENDIARON POR TBL FLM 10X250MG Přerušení 17.05.2016 Lék není nahraditelný
0002818 ENDIARON POR TBL FLM 20X250MG Přerušení 02.05.2016 Lék není nahraditelný
0002818 ENDIARON POR TBL FLM 20X250MG Obnovení 29.02.2016
0002818 ENDIARON POR TBL FLM 20X250MG Přerušení 15.02.2016 0202924
0202924 ENDIARON POR TBL FLM 10X250MG Zahájení 17.03.2014
0032313 ENDIARON HBF DRM PST 1X30GM Ukončení 17.09.2010 lék se stejnými indikacemi s jinou léčivou látkou
0002818 ENDIARON POR TBL FLM 20X250MG Obnovení 25.06.2010
0002818 ENDIARON POR TBL FLM 20X250MG Přerušení 01.04.2010 lék se stejnou indikací s jinou léčivou látkou
1) V přehledu jsou uvedeny pouze přípravky s aktivním výskytem na českém trhu (dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v předchozím čtvrtletí).

Léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny barevně.
Poslední aktualizace databáze: 17. červenec 2018 v 05:00