Hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh

V přehledu jsou uvedena hlášení podaná od 31.12.2007, tedy od data účinnosti novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., která stanovuje držitelům rozhodnutí o registraci povinnost oznamovat SÚKL uvedení, přerušení nebo ukončení uvádění léčivých přípravků na trh.

Vyhledávání

 

   

   

Počet nalezených záznamů: 4
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP 1)
Předpokládaný termín obnovení Důvod přerušení / ukončení
0188612 BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 30 Obnovení 22.05.2020
0188612 BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 30 Přerušení 25.03.2020 0188616
konec dubna 2020 Výrobní důvody
0188612 BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 30 Zahájení 11.08.2014
0188616 BETAXOLOL PMCS 20MG TBL NOB 100 Zahájení 11.08.2014
1) V přehledu jsou uvedeny pouze přípravky s aktivním výskytem na českém trhu (dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v předchozím čtvrtletí).

Léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny barevně.
Poslední aktualizace databáze: 30. říjen 2020 v 02:20