Hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh

V přehledu jsou uvedeny hlášení podaná od 31.12.2007, tedy od data účinnosti novely zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., která stanovuje držitelům rozhodnutí o registraci povinnost oznamovat SÚKL uvedení, přerušení nebo ukončení uvádění léčivých přípravků na trh.

Vyhledávání

 

   

   

Počet nalezených záznamů: 3
Kód SÚKL Název léčivého přípravku Doplněk názvu Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP 1)
0171674 RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 56 Obnovení 19.10.2017
0171674 RILUZOL PMCS 50MG TBL FLM 56 Přerušení 28.09.2017 0027286
0171674 RILUZOL PMCS 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY POR TBL FLM 56X50MG Zahájení 05.11.2012
1) V přehledu jsou uvedeny pouze přípravky s aktivním výskytem na českém trhu (dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v předchozím čtvrtletí).

Léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění jsou označeny barevně.
Poslední aktualizace databáze: 15. srpen 2018 v 13:00