Detail klinického hodnocení

Název studie Účinnost a bezpečnost léčby Eftilagimodem alfa imunitní modulací u onemocnění COVID-19 (studie EAT COVID)
EudraCT number 2020-002009-25
Číslo protokolu SARSCov2EFTI1.0
Zadavatel Fakultní nemocnice Plzeň,Edvarda Beneše 1128/13,Plzeň,30460, Česká republika
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 23.9.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní Nemocnice Plzeň,1. Interní klinika, Alej Svobody 80,Plzeň,30460
Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny,Edvarda Beneše 1128/13,Plzeň,30599 (již neprobíhá)
Lékařská Fakulta UK Plzeň,Vnitřní lékařství,Husova 3,Plzeň,30100 (již neprobíhá)

Zpět na seznam