Detail klinického hodnocení

Název studie Hydroxychlorochin a azithromycin v léčbě COVID-19: otevřená, randomizovaná kontrolovaná klinická studie hodnotící kombinační léčbu u pacientů s potvrzenou SARS-CoV-2 infekcí
EudraCT number 2020-002450-25
Číslo protokolu 2020-MUNI-01
Zadavatel Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Brno-střed, Česká republika
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 10. 6. 2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno, Klinika infekčních chorob, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika infekčního lékařství FNO a LF OU, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

Zpět na seznam