Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní randomizovaná studie další léčby COVID-19 u hospitalizovaných pacientů, kteří jsou léčeni standardní péčí.
EudraCT number 2020-002060-31
Číslo protokolu WHOCOVID-19coreprotocol
Zadavatel Masarykova Univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 26.5.2020
Datum schválení MEK 22.6.2020
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Thomayerova nemocnice,Pneumologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,14059
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Klinika anesteziologie a resuscitace,Šrobárova 1150/50,Praha,10034
Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno,Anesteziologicko resuscitační klinika,Pekařská 53,Brno,65691 (již neprobíhá)

Zpět na seznam