Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, nezaslepená studie fáze 2/3 s adaptivním designem, hodnotící účinnost a bezpečnost hydroxychlorochinu u hospitalizovaných pacientů se středně závažným až závažným onemocněním COVID-19
EudraCT number 2020-001270-29
Číslo protokolu EFC16858
Zadavatel sanofi-aventis recherche & développement, 1, avenue Pierre Brossolette, 913 80 Chilly-Mazarin, France
Indikační skupina Infekce (včetně akutních stavů jako např. sepse;+ ATB)
Diagnóza COVID-19
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 7. 4. 2020
Datum schválení MEK 1. 4. 2020
Datum zahájení 23. 4. 2020
Datum ukončení 25. 6. 2020
Poznámka Studie byla předčasně ukončena zadavatelem z důvodu obtížného náboru pacientů a proveditelnosti studie, dále jelikož informace z jiných studií naznačují nedostatek benefitu z léčby COVID-19 hydroxychlorochinem.
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, I. Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, U Nemocnice 499/2, Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Multioborový pavilon H, Šrobárova 1150/50, Praha 10, 100 34
Fakultní nemocnice Ostrava, JIP infekční klinika FNO, 17. listopadu 1790/5, Ostrava-Poruba, 708 52
Nemocnice na Bulovce, Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň,180 81
Thomayerova nemocnice, Pneumologická klinika 1.LF UK a TN, Vídeňská 800, Praha 4 - Krč,140 59
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Pekařská 53, Brno, 656 91
Středomoravská nemocniční a.s. - Nemocnice Prostějov, Infekční oddělení, Mathonova 291/1, Prostějov 796 04

Zpět na seznam