Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze III k posouzení účinků azacitidinu v kombinaci s MBG453 nebo samostatně při léčbě pacientů s myelodysplastickým syndromem (MDS) se středním, vysokým a velmi vysokým rizikem podle kritérií IPSS-R nebo s chronickou myelomonocytární leukémií - 2 (CMML-2)
EudraCT number 2019-002089-11
Číslo protokolu CMBG453B12301
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Hemato-onkologie
Diagnóza chronická myelomonocytární leukémie-2
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2020
Datum schválení SÚKL 20.3.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecné fakultní nemocnice,I. Interní klinika - klinika hematologie,U nemocnice 499/2,Praha 2 ,128 08
Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 1,Praha 2 ,128 20
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno ,625 00

Zpět na seznam