Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3, jehož cílem je zkoumat účinnost a bezpečnost přípravku pembrolizumab (MK-3475) v kombinaci s chemoradioterapií (CRT) ve srovnání se samotnou CRT u účastníků s karcinomem močového měchýře prorůstajícího do svaloviny (MIBC) (KEYNOTE-992)
EudraCT number 2019-004023-20
Číslo protokolu MK-3475-992
Zadavatel Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey,08889, United States of America
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom močového měchýře
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 23.3.2020
Datum schválení MEK 8.1.2020
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Nemocnice Na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha 8-Libeň,180 81
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol ,V Úvalu 84,Praha 5-Motol,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam