Detail klinického hodnocení

Název studie Mezinárodní randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení přípravku BCD-100 v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny s bevacizumabem nebo bez něho v porovnání s placebem v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny s bevacizumabem nebo bez něho v léčbě první linie u pacientek s pokročilým karcinomem děložního čípku
EudraCT number 2019-000623-40
Číslo protokolu BCD-100-5/FERMATA
Zadavatel JSC BIOCAD, 34 A, Ul. Svyazi, Strelna, Petrodvortsoviy District, 198515 Saint-Petersburg, Russian Federation
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom děložního čípku
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 3.4.2020
Datum schválení MEK 9.12.2019
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Brno,Gynekologicko-porodnická klinika,Obilní 11,Brno,602 00
Všeobecní fakultní nemocnice v Praze,Gynekologicko-porodnická klinika,Apolinářská 441/18,Praha 2,128 51
Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika,V úvalu 84,Praha 5 - Motol,150 06
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P.Pavlova 185/6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam