Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, otevřené, multicentrické klinické hodnocení fáze II ke stanovení účinnosti a bezpečnosti kombinace capmatinibu (INC280) a pembrolizumabu v porovnání se samotným pembrolizumabem v první linii léčby pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic s PD-L1 ? 50 %
EudraCT number 2019-002660-27
Číslo protokolu CINC280I12201
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom plic
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 7.2.2020
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Plicní oddělení, Vítkovická nemocnice, Zalužanského 1192/15,Ostrava - Vítkovice,703 84

Zpět na seznam