Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná studie fáze III hodnotící neoadjuvantní a adjuvantní léčbu nivolumabem v kombinaci s přípravkem NKTR-214 oproti léčbě samotným nivolumabem a oproti standardní léčbě u pacientů s karcinomem močového měchýře pronikajícím do svaloviny, kteří nemohou být léčeni cisplatinou
EudraCT number 2018-002676-40
Číslo protokolu CA045-009
Zadavatel Bristol-Myers Squibb International Corporation, Chaussée de la Hulpe 185, 1170 Brussels, Belgium
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom močového měchýře
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 28.1.2020
Datum schválení MEK 13.1.2020
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I. P. Pavlova 6,Olomouc,779 00
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika 1. LF UK a TN,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
Fakultní nemocnice v Motole,Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84,Praha 5,150 06

Zpět na seznam