Detail klinického hodnocení

Název studie MULTICENTRICKÁ, RANDOMIZOVANÁ, OTEVŘENÁ STUDIE FÁZE III POROVNÁVAJÍCÍ ATEZOLIZUMAB (ANTI-PD-L1 PROTILÁTKA) PLUS BEVACIZUMAB PROTI AKTIVNÍMU SLEDOVÁNÍ V ADJUVANTNÍ LÉČBĚ PACIENTŮ S HEPATOCELULÁRNÍM KARCINOMEM S VYSOKÝM RIZIKEM RECIDIVY PO CHIRURGICKÉ RESEKCI NEBO ABLACI
EudraCT number 2019-002491-14
Číslo protokolu WO41535
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 13.11.2019
Datum schválení MEK 9.1.2020
Datum zahájení 8.4.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,62500
Thomayerova nemocnice,Onkologická klinika ,Vídeňská 800,Praha 4,140 59
FN Hradec Králové,Klinika onkologie a radioterapie,Sokolská 581,Hradec Králové,500 05

Zpět na seznam