Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené multicentrické globální klinické hodnocení posuzující dlouhodobou bezpečnost a účinnost u pacientů, kteří dostávají nebo dříve dostávali durvalumab v rámci jiných protokolů (WAVE)
EudraCT number 2019-001402-20
Číslo protokolu D910FC00001
Zadavatel AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Sweden
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza dlouhodobá bezpečnost a účinnost u pacientů
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 10.12.2019
Datum schválení MEK 11.11.2019
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH FN Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam