Detail klinického hodnocení

Název studie OTEVŘENÁ, JEDNORAMENNÁ, MULTICENTRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ STUDIE FÁZE IIIB HODNOTÍCÍ ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ) PLUS NAB PAKLITAXEL NEBO PAKLITAXEL V LÉČBĚ NEOPEROVATELNÉHO LOKÁLNĚ POKROČILÉHO NEBO METASTATICKÉHO TROJITĚ NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU
EudraCT number 2019-002488-91
Číslo protokolu MO39874
Zadavatel F. Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom prsu
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 2.12.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol,V Úvalu 84/1,Praha 5,15006
Nemocnice Nový Jičín a.s.,Oddělení radioterapie a onkologie, Purkyňova 2138/16,Nový Jičín ,741 01
Nemocnice na Bulovce,Ústav radiační onkologie,Budínova 67/2,Praha,180 81
NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice,Onkologický stacionář,K Nemocnici 1106,Hořovice,268 31
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam