Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, placebem kontrolované, multicentrické klinické hodnocení, uspořádané v paralelních skupinách a zaslepené vůči pacientům a zkoušejícímu, ke stanovení účinnosti, bezpečnosti a snášenlivosti přípravku LYS006 u pacientů s mírnou až středně těžkou ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2019-003113-34
Číslo protokolu CLYS006X2202
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 28.11.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 3.2.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Medic Kral s.r.o., Lovosická 440/4,Praha 9,190 00

Zpět na seznam