Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřená jednoramenná studie fáze 2 s cílem vyhodnotit účinnost a bezpečnost přípravku camidanlumab tesirine (ADCT-301) u pacientů s relabujícím nebo refrakterním Hodgkinovým lymfomem
EudraCT number 2018-002556-32
Číslo protokolu ADCT-301-201
Zadavatel ADC Therapeutics SA, Route de la Corniche 3B, 1066 Epalinges, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Hodgkinův lymfom
Zařazovaná populace Dospívající (12 - 17 let)
Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 23.1.2020
Datum schválení MEK 2.10.2019
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Všeobecná fakultní nemocnice v Praze ,Klinika hematologie VFN a 1. LF UK ,U Nemocnice 2,Praha 2,128 08
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,Interní hematologická klinika,Šrobárova 1150/50,Praha 10,100 34
Fakultní nemocnice Brno,Interní hematologická a onkologická klinika,Jihlavská 20,Brno,625 00

Zpět na seznam