Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem a aktivním komparátorem kontrolované, ?treat through? klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost a bezpečnost Mirikizumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní Crohnovou chorobou
EudraCT number 2018-004614-18
Číslo protokolu I6T-MC-AMAM
Zadavatel Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN 46285 Indianapolis, United States of America
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 29.11.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení 11.2.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH MUDr. Michal Konečný, Ph.D. s.r.o., Budovatelů197/6, 750 02 Přerov
Mediendo s.r.o., Palác Karlín, Thámova 289/13, 186 00 Praha 8 - Karlín
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Gastroenterologie - interní oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
IKEM, klinika hepatogastroenterologie, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Thomayerova nemocnice, interní klinika 3. LF UK a TN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,,Pekařská 53,Brno,656 91
Vojenská nemocnice Brno,Interní oddělení,Zábrdovická 3,Brno,636 00
MUDr. Gregar s.r.o.,,Čajkovského 14,Olomouc,779 00
Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem o.z.,Interní odd.- Gastroenterologie,Sociální péče 3316/12A,Ústí nad Labem,401 13
Synexus ČR s.r.o.,,Karlovo nám. 2097/10,Praha 2,120 00
A-Shine s.r.o.,,Smrková 23,Plzeň,312 00
PreventaMed s.r.o.,Vila zdraví,Domovina 2,Olomouc,779 00
Hepato-Gastroenterologie HK s.r.o.,,tř.Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12

Zpět na seznam