Detail klinického hodnocení

Název studie Otevřené, jednoramenné, multicentrické klinické hodnocení fáze II ruxolitinibu přidaného ke kortikosteroidům u pediatrických pacientů se střední až těžkou chronickou reakcí štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci kmenových buněk
EudraCT number 2018-003296-35
Číslo protokolu CINC424G12201
Zadavatel Novartis Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza Chronická reakce štěpu proti hostiteli
Zařazovaná populace Novorozenci (0 - 27 dnů)
Kojenci a batolata (28 dnů - 23 měsíců)
Děti předškolní a nižší školní věk (2 - 11 let)
Dospívající (12 - 17 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 20.11.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice v Motole,Klinika dětské hematologie a onkologie,V Úvalu 84,Praha,150 06

Zpět na seznam