Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené klinické hodnocení fáze 2 s 54týdenní léčbou, s placebovou a aktivní kontrolou, dvojím placebem a paralelní skupinou k hodnocení účinnosti a bezpečnosti brazikumabu u pacientů se středně závažnou až závažnou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2018-001605-93
Číslo protokolu 3151-201-008
Zadavatel Allergan Limited,1st Floor, Marlow International, Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, United Kingdom
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 21.11.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.,Poliklinika III.,třida Edvarda Beneše 1549,Hradec Králové,500 12
Vojenska nemocnice Brno p.o.,Interni odděleni,Zábrdovická 3,Brno,636 00
Krajska zdravotni, a.s. - Masarykova nemocnice Usti nad Labem, o.z.,Gastroenterologicke oddeleni,Socialni pece 3316/12A,Usti nad Labem,401 13
Synexus Czech s.r.o., Karlovo náměstí 2097/10,Praha 2,120 00
CCB Ostrava, s.r.o., 28. rijna 3348/65,Ostrava,702 00

Zpět na seznam