Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 2b/3 s paralelními skupinami hodnotící účinnost a bezpečnost guselkumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou
EudraCT number 2018-004002-25
Číslo protokolu CNTO1959UCO3001
Zadavatel Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 3.10.2019
Datum schválení MEK
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH ResTrial GastroEndo, s.r.o., Sofijské náměstí 3404/3, Praha 4 - Modřany, 143 00
MUDr. Gregar s.r.o., Čajkovského 14, Olomouc 779 00
Bormed, Třebovická 5114/106,Ostrava - Třebovice,722 00
Axon Clinical s.r.o., Ostrovského 235/3,Praha 5,150 00
Iscare I.V.F. a.s.,Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty, Českomoravská 2510/19, Praha 9,170 04
Vítkovická nemocnice a.s.,Centrum péče o zažívací trakt,Zalužanského 1192/15,Ostrava,703 84
Nemocnice Na Homolce,Interna - Gastroenterologie,Roentgenova 2,Praha 5,150 30

Zpět na seznam