Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze II/III hodnotící bezpečnost a účinnost indukční terapie přípravkem BI 655130 u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní ulcerózní kolitidou, u kterých selhala předchozí biologická léčba
EudraCT number 2017-004230-28
Číslo protokolu 1368-0005
Zadavatel Boehringer Ingelheim International GmbH, Dr. Boehringer-Gasse 5-11, Vienna, 1121, Austria
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza ulcerózní kolitida
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 4.10.2019
Datum schválení MEK 11.7.2019
Datum zahájení
Datum ukončení 25.2.2020
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Interní odd., Gastroenterologická ambulance, Krajská nem. T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o, Třída Edvarda Beneše 1549/34, 500 12 Hradec Králové

Zpět na seznam