Detail klinického hodnocení

Název studie Multicentrické, dvojitě zaslepené, randomizované, kontrolované klinické hodnocení přípravku M7824 se souběžnou chemoradioterapií následovanou podáváním přípravku M7824 ve srovnání se souběžnou chemoradioterapií plus placebem následovanou podáváním durvalumabu u účastníků s neresekovatelným nemalobuněčným karcinomem plic stadia III
EudraCT number 2018-003265-34
Číslo protokolu MS200647_0005
Zadavatel Merck Healthcare KGaA, Frankfurter Strasse 250, 642 93 Darmstadt, Germany
Indikační skupina Onkologie
Diagnóza karcinom plic
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 22.7.2019
Datum schválení MEK 13.5.2019
Datum zahájení
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Multiscan, s.r.o.,Onkologické a radiologické centrum Pardubice,Kyjevská 44,Pardubice,532 03
Vítkovická nemocnice a. s., Zalužanského 1192/15,Ostrava - Vítkovice,703 84
Fakultní nemocnice Olomouc,Onkologická klinika,I.P. Pavlova 185/6,Olomouc,779 00

Zpět na seznam