Detail klinického hodnocení

Název studie Randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 k posouzení účinnosti a bezpečnosti subkutánně podávaného přípravku CT-P13 (CT-P13 SC) jako udržovací terapie u pacientů se středně těžkou až těžkou aktivní formou Crohnovy choroby
EudraCT number 2019-001087-30
Číslo protokolu CT-P13_3.8
Zadavatel Celltrion, Inc, 23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, 22014, Republic of Korea
Indikační skupina Interna (hl.GIT)
Diagnóza Crohnova choroba
Zařazovaná populace Dospělí (18 - 65 let)
Dospělí vyššího věku ( > 65 let)
Muži
Ženy
Nemocní
Rok předložení žádosti 2019
Datum schválení SÚKL 6.8.2019
Datum schválení MEK 20.6.2019
Datum zahájení 23.1.2020
Datum ukončení
Poznámka
Centra, kde bude probíhat KH Fakultní nemocnice Olomouc,II. Interní klinika - gastroenterologická a geriatrická,I.P. Pavlova 6,Olomouc,775 20
Nemocnice Na Bulovce, Interní oddělení, Budínova 67/2, Praha 8,180 81
ISCARE a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, 190 00
NH Hospital, a.s., Nemocnice Hořovice, K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o., třída Edvarda Beneše 1549/34, Poliklinika III, 500 12 Hradec Králové
Fakultní nemocnice Ostrava,Interní oddělení,17. listopadu 1790,Ostrava-Poruba ,708 52

Zpět na seznam